Teenused

Pakun järgmisi nõustamisteenuseid:
– leinanõustamine
– viljatusnõustamine
– raseduskriisi nõustamine
– kogemusnõustamine
seksuaalnõustamine


Pakun koolitusi ja tugigruppide läbiviimist järgmistel teemadel:
– viljatus ja viljatusravi
– lein ja leinamine
– psühholoogiline esmaabi

– seksuaalsus ja seksuaalkäitumine