fbpx


Nõustamine

Nõustamise kestus on 45 minutit. Nõustamine toimub kas kontaktkohtumisena või veebiüleselt.

* Leinanõustamine 40 eurot
* Viljatusnõustamine 40 eurot
* Raseduskriisi nõustamine 40 eurot. Perearsti/eriarsti saatekirjaga tasuta.


Koolitus

Pakun koolitusi veebi teel või Sinu soovitud asukohas järgmistel teemadel:

* viljatus ja viljatusravi
* lein ja leinamine
* lapsekaotuslein
* vaimne tervis


Tugigrupp

Juhendan tugigruppe Sinu soovitud asukohas järgmistel teemadel:

* viljatus ja viljatusravi
* lein ja leinamine


Kui soovid nõustamist, koolitust või tugigruppi, siis võta minuga ühendust triinu.tints@gmail.com või 5890 0579.