fbpx
Õppisin 2017. aasta sügisest kuni 2018. aasta kevadeni Arengukeskuses Avitus kogemusnõustajaks.
Kogemusnõustamine on nõustamise ja toetamise viis, kus inimene, kes on ise kriisi läbi elanud, jagab oma teadmisi ja pakub sarnase olukorraga silmitsi seisvale inimesele tuge. Jõudsin kogemusnõustamiseni iseenda läbielamiste kaudu ja minus tekkis soov ning tahe abistada ja toetada neid, kes sama teed on pidanud või peavad käima.
Minu nõustamisteemad on viljatus, kunstlik viljastamine (IVF, ICSI), ebaõnnestunud viljatusravitsüklid, IVF-rasedus, riskirasedus, enneaegne sünnitus, lapse surm ja lein ning kõige sellega kaasnev ärevus ja hirm.

Lisaks sellele läbisin 2018. aasta alguses Eesti Pereteraapia Koolituskeskuse koolituse „Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja pereteraapiasse“, mille raames sain põgusa ülevaate pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest, sellest, kuidas peresisene õhustik mõjub pereliikmete tervisele, mis võib põhjustada perekriise ja kuidas neist üle saada ning kuidas kasutada perekeskset lähenemist laste ja täiskasvanute probleemide mõistmisel ja lahendamisel.

2018. aasta sügisel alustasin õppimist raseduskriisi nõustajaks, et pakkuda peredele lapse planeerimise, lapseootuse ja sünnijärgsel perioodil psühholoogilist abi ja teavet paremaks toimetulekuks.

2019. aasta novembris viisin Viljandi Perepesas läbi kaks juturingi lapsevanematele.
7. novembri juturingi teemaks oli kiindmussuhe, kus rääkisin kiindumusest ja kiindumussuhtest, kiindumuse arengust ja erinevatest kiindmusstiilidest ning kiindumushäirest.
26. novembri juturingi teemadeks olid distsipliin ja piiride seadmine, kus kõnelesin distsiplineerimise tähendusest, distiplineerimise põhimõtetest, distsipliini ja karistuse erinevustest ning mõjusatest distsiplineerimismeetodidest.

2020. aasta alguses alustasin tööd vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolitajana.

25. jaanuaril 2020 aastal toimus MTÜ Vaikuse Lapsed poolt korraldatud väljaõppepäev uutele mälestustekarpide töötubade juhendajatele, et viia mälestustekarpide tegemisi oma töö- või kodukohta, aidates seeläbi leinas peresid. Loe mälestustekarbi kohta lähemalt siit: https://vaiksed.ee/malestustekarp/.
Minul oli võimalus kohalolijatele jagada oma teadmisi lapsekaotusleina kohta. Kõnelesin leina etappidest ja leinaga kaasas käivatest tunnetest, pereliikmete - ema, isa, vanema õe-venna - leinast ning leina mõjust paarisuhtele, rituaalidest ja nende olulisusest leinamise juures, sellest, kuidas leinaga toime tulla ning kust vajadusel abi leida.

28. jaanuaril käisin ühe põhikooli 7. klassi noormeestega rääkimas muutustest, mis kaasnevad poisist meheks sirgumisega ning nende muutustega toimetulekust.


Haridus, läbitud koolitused
Haridusteaduste magister (kutsepedagoogika), (Tallinna Ülikool)

2020
* Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine (Tervise Arengu Instituut)
* Leinava pere hingehoidlik toetamine (EELK Usuteaduse Instituut)
* Psühholoogiline esmaabi (Sotsiaalkindlustusamet)
* Vabaühenduste juhtide arenguprogramm (Vabaühenduste Liit) (kuni 2021)
* Psühholoogia alused (Tartu Ülikool)
* Seksuaalhariduslik koolitus laste ja noortega töötavatele spetsialistidele (Eesti Seksuaaltervise Liit)
* Baasoskused leinaga toimetulekuks ja leinaja toetamiseks (Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool)
* Leinanõustamine (Tartu Ülikool)
2019
* Sünni ja raske kaotuse sünnitoetaja (Stillbirthday Academy)
* Kümme sammu kaotusega toimetulekuks (Tartu Ülikool)
* Vanemlusprogrammi "Imelised Aastad" koolitaja (Tervise Arengu Instituut)
* Pere lahendusringi koordinaator (SA Lapse Heaolu Arengukeskus)
2018
* Raseduskriisi nõustaja täiendkoolitus (SA Väärtustades Elu) (kuni 2021)
* Sissejuhatus perekonna psühhoteraapiasse (Eesti Pereteraapia Koolituskeskus)
* Kogemusnõustajate koolitus (Arengukeskus Avitus)
2017
* PRIDE-koolitus eestkoste-, hooldus- ja lapsendajaperedele (Tervise Arengu Instituut)
* Mälestustekarpide juhendajate väljaõpe (MTÜ Vaikuse Lapsed)

Kuulumine ühendustesse
MTÜ Vaikuse Lapsed - juhatuse liige
MTÜ Viljatusravi Tugikeskus - juhatuse liige

Tunnustused
Aasta vabatahtlik 2020