Minust

Minu elu muutus täielikult 2013. aastal, kui selgus, et lapse saamiseks abi vajan ning selleks viljatuskliinikusse pöörduma pean. Nende aastate sisse on jäänud üle kümne viljatusravikatse, millest kolm katset on õnnestunud.
Ma olen kolme lapse ema, minu kaks inglibeebit valvavad mind kõrgemalt, üks neist elas kuus päeva ja teine sündis vaikselt, ning üks minu laps rõõmustab mind siin maailmas.

Olen omandanud magistrikraadi haridusteadustes. Läbin Tartu Ülikoolis psühholoogia magistriõppe eeldusainete programmi ja õpin Tallinna Majanduskoolis meeskonnajuhiks.

Olen läbinud kogemusnõustaja väljaõppe (teemad: viljatus ja viljatusravi, lapse surm ja lein). Jõudsin kogemusnõustamiseni iseenda läbielamiste kaudu ja minus tekkis soov ning tahe abistada ja toetada neid, kes sama teed on pidanud või peavad käima.

Olen õppinud raseduskriisi nõustajaks, toetan peresid raseduse planeerimise, lapseootuse ja sünnitusjärgsel perioodil. Olen läbinud pereteraapia pädevuskoolituse I astme ja hingehoidja baaskoolituse.
Olen end täiendanud vanema- ja seksuaalhariduse, leina-, viljatus- ja kriisinõustamise, psühholoogia ja vaimse tervise alal.

2024. aasta alguses alustasin seksuaalnõustaja õpinguid.

Tegutsen vanemlusprogrammi “Imelised aastad” ning psühholoogilise esmaabi koolitajana ja olen juhatuse liige mittetulundusühingus Viljatusravi Tugikeskus. Liikme ja vabatahtlikuna tegutsen MTÜs Vaikuse lapsed. Need MTÜ-d tegelevad perede toetamisega, kellel on läbida kaotuseid, mis on seotud lapsevanemaks saamise või olemisega.

Töötan Viljandi Kutseõppekeskuses, kus annan inimeseõpetust, suhtlemist ja liikluspsühholoogiat.


Publikatsioonid
Kuulumine ühendustesse

MTÜ Viljatusravi Tugikeskus – juhatuse liige
MTÜ Vaikuse Lapsed – liige ja vabatahtlik
Eesti Seksuaaltervise Liit – liige
Baltic Fertility Society – liige
Eesti Kriisinõustamise Ühing – toetajaliige
Viljandi linnavolikogu ja sotsiaalkomisjon – liige

Tunnustused

Aasta vabatahtlik 2020

Kutsetunnistused